KATALOG FUNKCIJ, DELOVNIH MEST IN NAZIVOV

Na podlagi ZSPJS je katalog spisek funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju.


Pri sistemiziranju delovnega mesta oziroma naziva je potrebno dosledno upoštevati četrti odstavek 13. člena ZSPJS in uvrščati delovna mesta oziroma nazive v sistemizacijo v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za proračunskega uporabnika in ne povzemati delovnih mest oziroma nazivov iz kataloga.

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov ( 12.10.2011)

GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908